NOA - משחק מסיבת אותיות

85.00 NIS
המשחק מסיבת אותיות in English 
מפתח היכרות עם צלילי האותיות לקראת רכישת הקריאה באנגלית
מי מנצח? המשתתף שברשותו רוב זוגות הקלפים (זוג = אות + איור של האות)
מה תמצאו בקופסה?
26 קלפי אותיות
26 תומכי זיכרון לכל האותיות
26 אותיות "רגילות"
8 קלפים מיוחדים (כרישים)
דף הצלילים והאיורים
המשחק מבוסס על האיורים מהספר "מסיבת אותיות in English" - מומלץ לשלב יחד וניתן גם לחוד
בנוסף מומלץ לעבוד בחוברת "צליל, מילה, משפט" ללימוד ראשית הקריאה באנגלית
גם הספר וגם החוברת נמצאים בחנות!

Publisher: נועה מנשה

SKU: NOA-004