NOA- Let's Read Sentences - לתרגול קריאת 200 משפטים באנגלית

208.00 NIS
המשחק Let's Read Sentences משחק לתרגול קריאה של 200 משפטים המחולקים לפי כללי הקריאה באנגלית.
חלוקת המשפטים לפי כללי קריאה מאפשרת חוויית הצלחה.
מי מנצח? המשתתף שברשותו רוב הקלפים
עד סוף המשחק לא ברור מי מנצח בגלל קלפי הכרישים(-: מתח!
הקלפים במשחק מחולקים ל 19 כללי קריאה.
אילו כללי קריאה תמצאו במשחק? 
ar, ck, all, ch, th, sh, ee, ea, oa, ie, u-e, o-e, i-e, a-e, e-e, oo, ce, ge, ou, ow, ph, gh, wh, kn, wr
על גבי כל חפיסה מופיע מספר הכלל.
מומלץ להתחיל לשחק עם החפיסה הירוקה שעליה רשום "כלל קריאה 1" ולאחר מכן להמשיך עם יתר החפיסות על פי מספרי הכללים ובהמשך ניתן לערבב בניהן.
כמובן שניתן להשתמש בכל חפיסה על פי הצורך.
מה תמצאו בקופסה?
200 משפטים
קלפי כרישים (מעניין מי יזכה בהם)
דף עם כללי הקריאה
הוראות

Publisher: נועה מנשה

SKU: NOA-011