NOA - Let's Read Words - משחק קלפים חווייתי לתרגול 393 מילים בדגש על כללי הקריאה באנגלית

210.00 NIS
המשחק Let's Read - משחק קלפים חווייתי לתרגול 393 מילים
בדגש על כללי הקריאה באנגלית
מי מנצח? המשתתף שברשותו רוב הקלפים
עד סוף המשחק לא ברור מי מנצח בגלל קלפי הכרישים(-: מתח!

הקלפים במשחק מחולקים ל 19 כללי קריאה.
אילו כללי קריאה תמצאו במשחק? 
ar, ck, all, ch, th, sh, ee, ea, oa, ie, u-e, o-e, i-e, a-e, e-e, oo, ce, ge, ou, ow, ph, gh, wh, kn, wr
על גבי כל חפיסה מופיע מספר הכלל.
מומלץ להתחיל לשחק עם החפיסה הירוקה שעליה רשום "כלל קריאה 1" ולאחר מכן להמשיך עם יתר החפיסות על פי מספרי הכללים ובהמשך ניתן לערבב בניהן.
כמובן שניתן להשתמש בכל חפיסה על פי הצורך.

מה תמצאו בקופסה?
393 קלפי מילים
קלפי כרישים
דף עם כללי הקריאה באנגלית

המשחק מתאים לילדים שיודעים את צלילי האותיות.
במידה והם לא יודעים את צלילי האותיות - מומלץ לעבוד איתם עם הספר והמשחק מסיבת אותיות in English

Publisher: נועה מנשה

SKU: NOA-005