Ofarim Classics 7 - Cry, the Beloved Country

44.00 NIS

מיטב הקלאסיקות של הספרות המודרנית באנגלית קלה, בעיבוד מקוצר ובשפה עדכנית.

הסדרה step by step מיועדת לקוראים מתחילים ומתקדמים באנגלית.

הספרים בסדרה מחולקים ל-8 רמות קושי, ונבדלים זה מזה במורכבות השפה, כמות המילים והדקדוק המופיע.

לנוחיות הקוראים, לשיפור שטף הקריאה והעשרת אוצר המילים – תרגום המילים הקשות מופיע בכל עמוד!

 

SKU: 043400019302